ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی 1

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 نمرات کوئیز فیزیولوژی کلیه دندانپزشکی ورودی 97 دکتر مهدي صادقي 10/70 kB دانلود
2 طرح درس فیزیولوژی 1 دندانپزشکی دکتر زهرا اكبری 89/68 kB دانلود
1
      
< >