ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيولوزي 2

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه کلاسی فیزیولوژی 1 دندانپزشکی دکتر خليل پورخليلي 22/35 kB دانلود
2 برنامه کلاسی نیمسال دوم فیزیولوژی 1 دندانپزشکی ورودی 94 دکتر خليل پورخليلي ----
3 برنامه کلاسی نیمسال دوم فیزیولوژی 1 دندانپزشکی ورودی 94 دکتر خليل پورخليلي ----
4 برنامه کلاسی نیمسال دوم فیزیولوژی 1 دندانپزشکی ورودی 94 دکتر خليل پورخليلي ----
5 برنامه کلاسی نیمسال دوم فیزیولوژی 1 دندانپزشکی ورودی 94 دکتر خليل پورخليلي ----
6 اسلایدفیزیولوژی سلول دکتر زهرا اكبری ----
7 درسنامه فیزیولوژی سلول دکتر زهرا اكبری ----
8 درسنامه فیزیولوژی سلول 3 دکتر زهرا اكبری ----
9 اسلایدهای فیزیولوژی دکتر زهرا اكبری ----
10 برنامه درس فیزیولوژی 2 دندانپزشکی دکتر زهرا اكبری ----
11 نورو فیزیولوژی دندانپزشکی دکتر زهرا اكبری 589/03 kB دانلود
12 نورو فیزیولوژی دندانپزشکی 2 دکتر زهرا اكبری 832/66 kB دانلود
13 طرح درس فیزیولوژی2 دندانپزشکی دکتر زهرا اكبری 109/00 kB دانلود
1
      
< >