ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ايمني شناسي عملي

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه عملی دندانپزشکی دكتر شكراله فرخي 51/50 kB دانلود
2 طرح درس آزمایشگاه ایمونولوژی دكتر شكراله فرخي 61/50 kB دانلود
1
      
< >