ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان پیش دانشگاهی

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 روش شناسی فصل 6 دکتر افشين استوار 966/83 kB دانلود
2 روش شناسی فصل 7 دکتر افشين استوار 2/34 MB دانلود
3 روش شناسی فصل 8 دکتر افشين استوار 785/56 kB دانلود
4 روش شناسی فصل 9 دکتر افشين استوار 1/87 MB دانلود
5 روش شناسی فصل 15 دکتر افشين استوار 1/87 MB دانلود
6 طرح درس دکتر افشين استوار 32/29 kB دانلود
7 برنامه درس دکتر افشين استوار 51/00 kB دانلود
8 مقدمه و اهداف اپیدمیولوژی دکتر افشين استوار 758/57 kB دانلود
9 اندازه‌های سلامت و بیماری دکتر افشين استوار 1/09 MB دانلود
10 مطالعات توصیفی دکتر افشين استوار 645/50 kB دانلود
11 مطالعات مورد شاهدی دکتر افشين استوار 496/39 kB دانلود
12 مطالعات همگروهی دکتر افشين استوار 418/18 kB دانلود
13 مطالعات کارآزمائی بالینی دکتر افشين استوار 834/50 kB دانلود
14 مطالعات مرور نظام مند دکتر افشين استوار 2/27 MB دانلود
15 انواع خطا در پژوهش دکتر افشين استوار 558/45 kB دانلود
16 علیت دکتر افشين استوار 412/30 kB دانلود
17 برآورد خطر دکتر افشين استوار 584/61 kB دانلود
18 پایگاه های داده ای دکتر افشين استوار 5/54 MB دانلود
19 آزمون های تشخیصی دکتر افشين استوار 4/71 MB دانلود
1
      
< >