ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه

مقطع: دکترای حرفه ای
   فهرست دروس   رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه

  اصول و مباني رايانه
  باكتري شناسي- عملي
  انگل شناسي و قارچ شناسي در پزشكي
  تربيت بدني1
  آسيب شناسي عمومي نظري
  تربيت بدني2
  آسيب شناسي عمومي عملي
  تفسير موضوعي قرآن (متون)
  اخلاق و تربيت اسلامي
  تاريخ اسلام
  انديشه اسلامي 1
  جمعيت و تنظيم خانواده-دندانپزشكي
  انديشه اسلامي 2
  زبان پیش دانشگاهی
  ادبيات فارسي
  زبان عمومی
  انقلاب اسلامي
  سلامت دهان و جامعه(معرفي دندانپزشكي)
  اخلاق پزشکی,تعهد حرفه ای و قانون
  علوم تشريح 1
  آموزش مهارت های ارتباطی بالینی
  فیزیولوژی 1
  ژنتیک انسانی
  فيزيولوزي 2
  بیوشیمی دندانپزشکی ۱
  فیزیولوژی عملی 3
  بیوشیمی دندانپزشکی ۲
  علوم تشريح 2
  آزمایشگاه بیوشیمی دندانپزشکی
  علوم تشريح 3
  ايمني شناسي نظري
  فرهنگ و تمدن اسلامي
  ايمني شناسي عملي
  فيزيك پزشكي
  بيوشيمي -عملي
  ژنتيك انساني
  بيوشيمي -نظري
  ویروس شناسی
  باكتري شناسي - نظري
تعداد بازدید:   ۲
< >