ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده دندانپزشکی

  آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  رادیولوژی دهان،فک و صورت

  ارتودانتیکس

  اندودانتیکس

  بیماری های دهان، فک و صورت

  پروتزهای دندانی

  پریودانتیکس

  جراحی دهان، فک و صورت

  دندانپزشکی ترمیمی

  دندانپزشکی کودکان

  رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

  فهرست اساتید  دانشکده دندانپزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دكتر محمد آخوندزاده
  دکتر صدیقه خیراندیش
  دکتر فائقه فاضلی
  دکتر نرگس آریا
  دکتر فاطمه درویشی
  دکتر نفیسه فاضلیان
  دکتر میلاد پروین
  فرزانه رخشان
  دکتر امین فرجود
  دکتر علیرضا جعفری
  دکتر نجمه زرنقاش
  دکتر محمد قاسمی
  دکتر مهسا جلالی
  دکتر مریم سرباز
  دکتر رقیه قاسمی
  دکتر سامان جوکار
  دکتر نجمه سوادی
  دکتر نازنین قبادی
  دکتر سیما جوکار
  دکتر مینا سیدحبشی
  دکتر نگار کرمزاده
  دکتر سحر حدادپور
  دکتر مینا صداقت
  دکتر حسین محمودی زاده
  دکتر عبدالرضا حیدری
  دکتر دردانه غفاری پور
  لیدا وزیری
 
< >