ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده دندانپزشکی

  آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  رادیولوژی دهان،فک و صورت

  ارتودانتیکس

  اندودانتیکس

  بیماری های دهان، فک و صورت

  پروتزهای دندانی

  پریودانتیکس

  جراحی دهان، فک و صورت

  دندانپزشکی ترمیمی

  دندانپزشکی کودکان

  رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

  فهرست اساتید  دانشکده دندانپزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر فاطمه اکبری زاده
  دکتر سحر حدادپور
  دکتر مینا صداقت
  دكتر محمد آخوندزاده
  دکتر عبدالرضا حیدری
  دکتر دردانه غفاری پور
  دکتر نرگس آریا
  دکتر صدیقه خیراندیش
  دکتر نفیسه فاضلیان
  دكتر سيدعمار بصري
  دکتر فاطمه درویشی
  دکتر امین فرجود
  دكتر ساره بهمنش
  دکتر نجمه زرنقاش
  دکتر محمد قاسمی
  دکتر میلاد پروین
  دکتر مریم سرباز
  دکتر رقیه قاسمی
  دکتر علیرضا جعفری
  دکتر نجمه سوادی
  دکتر نگار کرمزاده
  دکتر سامان جوکار
  دکتر مینا سیدحبشی
  دکتر سامان محمدزاده
  دکتر سیما جوکار
  دکتر معصومه صالحی
  دکتر حسین محمودی زاده
 
< >