ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده دندانپزشکی

  آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  رادیولوژی دهان،فک و صورت

  ارتودانتیکس

  اندودانتیکس

  بیماری های دهان، فک و صورت

  پروتزهای دندانی

  پریودانتیکس

  جراحی دهان، فک و صورت

  دندانپزشکی ترمیمی

  دندانپزشکی کودکان

  رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

  فهرست اساتید  دانشکده دندانپزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر فاطمه اکبری زاده
  دکتر عبدالرضا حیدری
  دکتر فائقه فاضلی
  دكتر محمد آخوندزاده
  دکتر صدیقه خیراندیش
  دکتر نفیسه فاضلیان
  دکتر نرگس آریا
  دکتر فاطمه درویشی
  دکتر امین فرجود
  دكتر سيدعمار بصري
  دکتر نجمه زرنقاش
  دکتر محمد قاسمی
  دكتر ساره بهمنش
  دکتر مریم سرباز
  دکتر رقیه قاسمی
  دکتر میلاد پروین
  دکتر نجمه سوادی
  دکتر نازنین قبادی
  دکتر علیرضا جعفری
  دکتر مینا سیدحبشی
  دکتر نگار کرمزاده
  دکتر مهسا جلالی
  دکتر معصومه صالحی
  دکتر فرناز کوهستانی
  دکتر سامان جوکار
  دکتر مینا صداقت
  دکتر سامان محمدزاده
  دکتر سیما جوکار
  دکتر دردانه غفاری پور
  دکتر حسین محمودی زاده
  دکتر سحر حدادپور
 
< >