ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده دندانپزشکی

  آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  رادیولوژی دهان،فک و صورت

  ارتودانتیکس

  اندودانتیکس

  بیماری های دهان، فک و صورت

  پروتزهای دندانی

  پریودانتیکس

  جراحی دهان، فک و صورت

  دندانپزشکی ترمیمی

  دندانپزشکی کودکان

  رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

  فهرست اساتید  دانشکده دندانپزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  سیدمحمدجواد اصلانی
  دکتر فاطمه درویشی
  بهراد عرفانیان تقوایی
  دکتر فرزین انصاری پور
  دکترفرزانه رخشان
  مهدیه غفارپور
  دكتر محمد آخوندزاده
  مهدی زارع
  مهناز غلامی
  دکترلاله آخوندزاده
  دکتر نجمه زرنقاش
  دکتر نفیسه فاضلیان
  دکتر نرگس آریا
  دکتر مریم سرباز
  دکتر محمد قاسمی
  دکتر علیرضا جعفری
  دکتر نجمه سوادی
  دکتر رقیه قاسمی
  دکتر سامان جوکار
  دکتر مینا سیدحبشی
  مهسا محمدی
  دکتر سحر حدادپور
  دکتر مینا صداقت
  دکترلیدا وزیری
  زهرا خسروانی
  دکتر فاطمه عباسی
  سیدعلی همایونی
  دکتر صدیقه خیراندیش
 
< >