دروس ارایه شده توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آسيب شناسي عمومي نظري
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  بیماریهای سیستمیک 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  آسيب شناسي عمومي عملي
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  دندانپزشكي تشخيصی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  آسیب شناسی دهان، فک و صورت عملی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی تشخیصی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  آسیب شناسی دهان,فک و صورت عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی تشخیصی 3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  بافت دندان در سلامت و بیماری
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی تشخیصی 4
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  کنترل عفونت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی تشخیصی 5
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  دندانپزشکی تشخیصی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  كنترل عفونت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  بیماریهای سیستمیک 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  کمپلکس پالپ و پری اپیکال
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >