دروس ارایه شده توسط  دکتر حسین محمودی زاده  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  مبانی اندودانتیکس 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  اندودانتیکس عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  مبانی اندودانتیکس 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  اندودانتیکس عملی 3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  اندودانتیکس نظری 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  کمپلکس پالپ و پری اپیکال
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  اندودانتیکس عملی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >