آزمون.دستیاری.دندانپزشکی


15 مهر 1402
پیام تبریک ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی به قبول شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1402
قبولی ارزشمند و شایسته دانشجویان دندانپزشکی بوشهر در آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1402

 

16 مهر 1401
پیام تبریک ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی به قبول شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1401

 

16 مهر 1401
پیام تبریک معاونت محترم آموزش دانشکده دندانپزشکی به قبول شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1401

 

22 دی 1400
پیام تبریک ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی به قبول شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1400
قبولی ارزشمند و شایسته دانشجویان دندانپزشکی بوشهر در آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1400

 

22 دی 1400
پیام تبریک معاونت محترم آموزشی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی به قبول شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 1400
با کمال مسرت قبولی در آزمون دستیاری تخصصی را به شما و خانواده محترمتان تبریک می گویم.

 
 
 
< >