نقشه سایت دانشکده دندانپزشکی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
معرفي رياست دانشكده
چارت سازمانی
Collapse درباره مادرباره ما
تاريخچه دانشكده دندانپزشکی
درباره دندانپزشکی
Collapse معاونين و مسئولينمعاونين و مسئولين
معاون آموزشي
معاون پژوهشی
مسئول توسعه آموزش پزشکی
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
شرح وظایف
Collapse شوراي آموزشيشوراي آموزشي
اعضاي شورای آموزشي
برنامه نیمسال تحصیلی
Collapse آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاآئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
اساتید
دانشجویان
Collapse برنامه ارائه 12 ترم رشته دندانپزشکیبرنامه ارائه 12 ترم رشته دندانپزشکی
لیست دروس ارائه شده 12 ترم رشته دندانپزشکی ورودی 98
لیست دروس ارائه شده 12 ترم رشته دندانپزشکی ورودی97-91
سر فصل دروس
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse آسیب شناسی دهان، فک و صورتآسیب شناسی دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse ارتودنسیارتودنسی
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضای هیات علمی
Collapse بیماری های دهان، فک و صورتبیماری های دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse بیماری های لثه (پریودنتیکس)بیماری های لثه (پریودنتیکس)
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse پروتزهای دندانیپروتزهای دندانی
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse دندانپزشکی ترمیمی دندانپزشکی ترمیمی
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse جراحی دهان، فک و صورتجراحی دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse درمان ریشه (اندودنتیکس)درمان ریشه (اندودنتیکس)
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse دندانپزشکی کودکاندندانپزشکی کودکان
معرفی بخش
سرفصل دروس
اعضا هیات علمی
Collapse رادیولوژی دهان، فک و صورترادیولوژی دهان، فک و صورت
معرفی بخش
سر فصل دروس
اعضا هیات علمی
طرح درس و اسلاید تدریس
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی
Collapse شورای پژوهشیشورای پژوهشی
شرح وظایف
اعضای شورای پژوهشی
مصوبات
آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
Collapse پایان نامه پایان نامه
فرم های دفاع از پایان نامه
سایر فرم های مربوط به پایان نامه
راهنمای سامانه پژوهشیار
Collapse چکیده پایان نامه هاچکیده پایان نامه ها
گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت
گروه ارتودانتیکس
گروه اندودانتیکس
گروه بیماری های لثه (پریودنتیکس)
گروه جراحی دهان، فک و صورت
گروه دندانپزشکی کودکان
گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت
گروه بیماری های دهان و تشخیص
گروه پروتز
گروه ترمیمی
Collapse توسعه آموزش پزشکی(EDO)توسعه آموزش پزشکی(EDO)
مسئول دفتر
آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها
راهنمای تکمیل فرم طرح درس
اساتيد دانشكده
Collapse دانشجویاندانشجویان
اسامی دانشجویان
دانشجویان ممتاز
انتخاب واحد
سیستم اتوماسیون تغذیه
انجمن های علمی دانشجویی
Collapse لاگ بوکلاگ بوک
ارتودانتیکس
اندودانتیکس
آسیب شناسی دهان، فک و صورت
بیماری های دهان، فک و صورت
پروتزهای دندانی
دندانپزشکی ترمیمی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
جراحی دهان فک و صورت
دانستنی های دندانپزشکی
فرایندهای کاری
Collapse فرم های دینامیکفرم های دینامیک
فرم درخواست دانشجویی
فرم انتقال دائم
فرم تقاضای مهمانی
فرم تسویه حساب
Collapse کتابخانه الکترونیککتابخانه الکترونیک
مطالب آموزشی
لیست مجلات نامعتبر علمی
مجلات ایرانی دندانپزشکی
لیست نشریات ایرانی ایندکس شده در Pubmed ,ISI و Scopus
گالری تصاویر
لینک‌های مفید
انتقادات و پیشنهادات
نقشه سایت
تماس با ما
< >