فرم صلاحیت بالینی گروه پریو

لطفا گزاره های(most learning) ذیل را براساس میزان اهمیت استفاده در آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی از 1(کمترین اهمیت) تا 10(بیشترین اهمیت) نمره دهی بفرمایید. در صورت نیاز به اضافه کردن موردی در محل تعیین شده در انتهای فرم (پیشنهادات) مرقوم بفرمایید.

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >