برگزاری اولین جلسه تبادل نظر درخصوص آزمون صلاحیت بالینی

5 ارديبهشت 1400

برگزاری اولین جلسه آزمون صلاحیت بالینی با هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی و مدیران گروه های آموزشی در تاریخ 5 اردیبهشت 1400 ساعت 9 برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.