بازدید ازکلینیک آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی و بخش الحاقی آن توسط معاون محترم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس دبیرخانه دندانپزشکی

11 خرداد 1401

جناب آقای دکتر باقری فرد معاون محترم وزیر و جناب آقای دکتر کدخدازاده رییس محترم دبیرخانه دندانپزشکی و جمعی از مدیران در روز شنبه هفتم خردادماه از کلینیک آموزشی درمانی دانشکده دندانپزشکی و بخش الحاقی آن بازدید نمودند.
با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب کلینیک و تصویب تجهیزات از جمله یونیت جهت پروژه الحاقی، بخشی از امور آموزشی دانشجویان به واحد الحاقی منتقل خواهد شد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.