برگزاری وبینار کشوری "همگرایی استاد و دانشجو"

20 اسفند 1401

به اطلاع می رساند؛ وبینار کشوری "همگرایی استاد و دانشجو" روز دوشنبه مورخ 22 اسفندماه 1401 ساعت 13:00 الی 15:00 برگزار می گردد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.