بازدید تیم ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی از دانشکده دندانپزشکی بوشهر

25 دی 1402
تیم ارزیابان بیرونی اعتباربخشی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید کردند.

در ابتدا دکتر مرادعلی فولادوند معاون آموزش دانشگاه ضمن معرفی هیئت‌رئیسه دانشکده، گزارشی از اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه کرد.
گفتنی است مستندات الکترونیکی و  فیزیکی سنجه‌های اعتباربخشی با حضور ارزیابان و مسئولین حوزه‌های نُه گانه موردبررسی و بازنگری قرار گرفت .
در پایان کارشناسان تیم ارزیابی‌کننده واحدهای اداری، آموزشی و کلینیک آموزشی درمانی این دانشکده را مورد بازدید میدانی قرار دادند.
ارزیابی پایش سنجه‌های اعتباربخشی دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سه روز متوالی از تاریخ 17 تا 19 دی‌ماه سال جاری با حضور تیم ارزیابی دکتر توانگر و دکتر بابایی، به همراه رییس، معاونین، مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای کمیته اعتباربخشی دانشکده صورت گرفت .

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.