ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دكتر محمد آخوندزاده  

     

عضو هیات علمی گروه بیماری های دهان، فک و صورت
دکترای حرفه ای:دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای تخصصی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دكتر محمد آخوندزاده  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >