ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دكتر سيدعمار بصري  

     
سمت: رییس دانشکده دندانپزشکی
دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای تخصصی بیماری های لثه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دكتر سيدعمار بصري  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >