منابع و مراجع درس  آسيب شناسي عمومي نظري  توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  آسيب شناسي عمومي نظري  توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 neoplasia 16/12 MB دانلود
2 طرح درس پاتولوژی عمومی نظری 170/43 kB دانلود
3 بیماری های عفونی 1/86 MB دانلود
4 طرح درس آسیب شناسی عملی 1 155/28 kB دانلود
5 بیماری های محیطی 38/19 MB دانلود
1

< >