منابع و مراجع درس  دندانپزشكي تشخيصی 1   توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  دندانپزشكي تشخيصی 1   توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس تشخیصی 1 155/27 kB
2 سیتولوژی وروش های نوین 4/96 MB دانلود
3 مبانی پاتولوژی 2/40 MB دانلود
4 دندانپزشکی تشخیصی 1 135/29 kB دانلود
1

< >