منابع و مراجع درس  آسیب شناسی دهان,فک و صورت عملی 2  توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  




   اسلایدها و منابع آموزشی درس  آسیب شناسی دهان,فک و صورت عملی 2  توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 بیماری های پوستی مخاطی 6/01 MB دانلود
2 طرح درس آسیب شناسی عملی 2 162/50 kB دانلود
3 برنامه آسیب شناسی عملی 2 15/07 kB دانلود
4 bone pathology 4/59 MB دانلود
1

< >