منابع و مراجع درس  دندانپزشکی تشخیصی 2  توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  دندانپزشکی تشخیصی 2  توسط  دکتر صدیقه خیراندیش  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 odontogenic cysts 3/88 MB دانلود
2 طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 2 265/63 kB دانلود
3 odontogenic tumor 7/84 MB دانلود
4 بس ----
5 بیماری های پوستی مخاطی 6/01 MB دانلود
1

< >