ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر محمد قاسمی  

   دکتر محمد قاسمی   
سمت: مدیرگروه رادیولوژی دهان، فک و صورت
عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت
دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای تخصصی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر محمد قاسمی  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >