ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر شیما رستمی  

   دکتر شیما رستمی   
سمت: مدیر گروه بخش ارتودانتیکس

دکترای حرفه ای:دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای تخصصی:دانشگاه علوم پزشکی کرمان 


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۳

< >