ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر سامان جوکار  

   دکتر سامان جوکار   
سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه بخش جراحی دهان، فک و صورت
دکترای حرفه ای:دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای تخصصی جراحی دهان، فک و صورت:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر سامان جوکار  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >