ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده دندانپزشکی

  آسیب شناسی دهان، فک و صورت

  سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  رادیولوژی دهان،فک و صورت

  ارتودانتیکس

  اندودانتیکس

  بیماری های دهان، فک و صورت

  پروتزهای دندانی

  پریودانتیکس

  جراحی دهان، فک و صورت

  دندانپزشکی ترمیمی

  دندانپزشکی کودکان

  رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

  فهرست اساتید  دانشکده دندانپزشکی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر فرزین انصاری پور
  دکتر صدیقه خیراندیش
  دکتر فاطمه عباسی
  دكتر محمد آخوندزاده
  دکتر فاطمه درویشی
  دکتر نفیسه فاضلیان
  دکترلاله آخوندزاده
  دکترفرزانه رخشان
  دکتر امین فرجود
  دکتر نرگس آریا
  دکتر نجمه زرنقاش
  دکتر محمد قاسمی
  دکتر علیرضا جعفری
  دکتر مریم سرباز
  دکتر رقیه قاسمی
  دکتر سامان جوکار
  دکتر نجمه سوادی
  دکترامین موتمنی طباطبائی
  دکتر سحر حدادپور
  دکتر مینا سیدحبشی
  دکترلیدا وزیری
  دکتر عبدالرضا حیدری
  دکتر مینا صداقت
  سیدعلی همایونی
 
< >